Priežiūros patarimai

   

 

      KAIP ELGTIS SU DEMENCIJA SERGANČIU PACIENTU

 

 

 

 • Kiekvienas demencija sergantis žmogus vis dar turi gebėjimų, kuriuos norėtų ir turėtų naudoti. Svarbu padrąsinti tų gebėjimų neapleisti.
 • Būkite sąžiningi, nesuteikite pažadų, kurių negalėsite ištesėti.


   

 • Užmegzkite ir palaikykite akių kontaktą.


   

 • Niekada nekalbinkite demencija sergančiojo iš nugaros.


   

 • Naudokite trumpus, paprastus sakinius. Viename sakinyje naudokite tik vieną raginimą ar klausimą. Venkite klausimo KODĖL.


 • Naudokite paprastus "taip" / "ne" atsakymo reikalaujančius klausimus.


   

 • Venkite elgesio kaip su mažu vaiku.


   

 • Kartojimas yra geriau nei įvairovė – susikurkite rutiną, veikite nuosekliai.